Přednáška Úvod do vývojové hry pro děti s PAS

11.08.2019 08:58

Úvod do vývojové hry pro děti s PAS - přednáška pro rodiče a další zájemce

Hlavní témata přednášky:

 • úvod do vývojové hry (principy Son-rise programu®)
 • rozvoj vztahů
 • pochopení světa dítěte s PAS
 • rozvoj zájmu dítěte s PAS o okolní svět
 • tipy pro rozvoj smysluplné komunikace (oční kontakt, ukazování, řeč)

 

Lektorka: Linda Cecavová, zakladatelka projektu Rozvoj hrou (www.rozvojhrou.cz) s 20letou mezinárodní soukromou praxí v oblasti poruch autistického spektra

 • Absolvovala terapeutický výcvik dětského facilitátora Son-rise ® programu v USA (Autism treatment center of America) v rozsahu 2000 hodin.
 • Pracovala 17 let jako jedna ze dvou certifikovaných Son-rise dětských terapeutů v Evropě.
 • Během své praxe poznala více než 800 dětí i dospělých s poruchami autistického spektra.
 • Školí rodiče a odborníky (pedagogy, psychology, pracovníky raných péčí, dobrovolníky atd.).
 • Superviduje domácí programy dětí s PAS v ČR a EU.
 • Je spoluautorkou knihy Přemůžeme autismus?.
 • V roce 2018 ukončila certifikovanou spolupráci se Son-Rise programem a pokračuje ve své české i mezinárodní soukromé praxi jako poradce pro poruchy autistického spektra.
 • Založila projekt Rozvoj hrou/Play to Learn, který má za cíl šířit osvětu o holistickém a respektujícím přístupu k lidem s poruchami autistického spektra z pohledu různých terapií a přístupů. Klade důraz na zahraniční poznatky a zkušenosti.

Termín přednášky:  18. září 2019  od 18:00 do 21:00

Cena: 190 Kč

Místo konání: Rodinné centrum Slunečnice z.ú., Komunitní centrum 2. patro, Bezručova 928, Beroun

Přihlášky:  telefonicky: 603 141 700, e-mailem: info@rcslunecnice.cz

www.rcslunecnice.cz