Poděkování

29.09.2015 16:04

Dne 12.září 2015 byl zástupci berounského partnerského města Goslar v
Německu našemu sdružení předán dar ve výši 10 413 Kč. Děkujeme!

Více iformací o městě Goslar zde: www.mesto-beroun.cz/turista/historie-a-soucasnost/partnerska-mesta/?ftresult_menu=partnersk%C3%A1+m%C4%9Bsta