Kontraindikace repetitivního učení u autismu

10.10.2015 15:18

Překlad článku "Repetitive Training Contraindicated for Autistic", viz odkaz:  psychcentral.com/news/2015/10/06/repetitive-training-contraindicated-for-autistic/93174.html

 

Autor: Rick Nauert, PhD

 

Jak ukazují nové výzkumy, tradiční způsob učení může být pro osoby s autismem nevhodný.

 

Pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) je učení se novému chování a dovednostem často obtížné, neboť mají problém přenést naučené dovednosti či informace do nového kontextu.

 

Například dítě s autismem můžeme naučit, co je to pes, tím, že mu ukazujeme obrázek psa a pořád dokola opakujeme slovo „pes“. Ale když jej pak učíme, co je to kočka, či dokonce jen ukážeme jiný druh psa, předchozí znalost se nepřenáší a je třeba jej učit znovu od začátku.

 

A nyní nová studie publikovaná v Nature Neuroscience ukazuje, že získávání nových informací u osob s PAS pomocí opakování určité informace ve skutečnosti zhoršuje jejich schopnost použít naučený poznatek v situacích odlišných.

 

Toto zjištění mezinárodního výzkumného týmu je provokativním zpochybněním populárních edukačních přístupů vytvořených pro osoby s PAS, které se soustředí na opakování a dril.

 

Dosud bylo učiněno málo systematického výzkumu fundamentálních mechanismů, jimiž jsou u osob s PAS získávány informace – a potenciálních příčin jejich ztíženého atypického učení,“ řekla Marlene Behrmann, profesorka kognitivní neurovědy na Carnegie Mellon University a fakultní členka Center for the Neural Basis of Cognition (CNBC).

 

Tato studie zahájila odhalování první vrstvy tohoto fenoménu.“ – poskytuje teprve první povrchní poznatky

 

Za použití obrazovky počítače byl prováděn trénink vysoce funkčních dospělých s PAS a kontrolních účastníků, kdy měli najít umístění tří diagonálních čar obklopených horizontálními čarami. Obě skupiny měly v průběhu osmi každodenních cvičných sezení za úkol objevit diagonální linie, přičemž byla měřena jejich rychlost a přesnost.

 

Během prvních čtyř dní zůstávaly čáry na stejné pozici, pátý až osmý den byly přesunuty na jiné místo na obrazovce.

 

Bylo zásadní postavit experiment takovým způsobem, abychom mohli nejprve pozorovat učení u osob s PAS při jednoduchém jednoznačně zadaném úkolu, ale potom také v dalším průběhu experimentu zdokumentovat jejich obtíže při převádění poznatku,“ řekl Dov Sagi z Weizmann Institute of Science.

 

Výsledky ukázaly, že v prvních čtyřech dnech – s diagonálními čarami v první pozici – bylo učení v obou skupinách srovnatelné. Avšak jakmile bylo umístění diagonálních čar změněno, byl zde podstatný rozdíl. Kontrolní skupina hladce přešla k učení se nové pozice a jejich výkon se postupně zlepšoval.

 

Oproti tomu výkon osob s autismem byl po změně pozice hledaného cíle slabý a tyto osoby nebyly schopny svůj výkon zlepšit, poukazujíce na to, že naučení prvního umístění čar jim nepřineslo žádný prospěch.

 

Co je ještě zajímavější, nebyly schopny se naučit druhé umístění stejně dobře jako první, čímž demonstrovaly zhoršení schopnosti učení, jež může být důsledkem nadměrného opakování.

 

Jako by jejich učení bylo 'hyperspecifické' - stalo se zatuhlým a neohebným – od té doby, kdy učení prvního umístění nepříznivě ovlivnilo jejich schopnost naučit se druhý příklad,“ řekla Hila Harris, hlavní autorka studie z Weizmannova institutu.

 

Badatelé poté hledali cestu, jak tuto hyperspecificitu obejít. S novou skupinou autistických dospělých a kontrolních osob provedli úplně stejný experiment, jenže tentokrát občas vložili “falešné” obrazy, které neobsahovaly žádné diagonální čáry.

Tentokrát, když se umístění čar pátý den změnilo, se autistická skupina efektivně naučila nové umístění.

Naším závěrem je, že přestávky v opakování ponechávají zrakovému systému určitý čas na odpočinek a umožňují osobám s autismem učit se efektivně a poté i generalizovat,” řekl David Heeger z newyorské university.

Opakovaná stimulace vede k senzorické adaptaci, jež překáží učení a činí jej specializovaným pro konkrétní podmínky. Bez adaptace je učení efektivnější a umožňuje generalizaci.”

Tyto nálezy mohou mít významný dopad na metodu používanou pedagogy k výuce osob s poruchami autistického spektra.

Osoby s autismem potřebují být vyučovány způsobem, který podporuje generalizaci, spíš než způsobem posilujícím nadměrnou specificitu,” řekla Nancy Minshew, profesorka psychiatrie a neurologie na Univesity of Pittsburgh a ve spojeném CMU-Pitt CNBC.

Například při učení, co je to pes, tím, že použijeme celou škálu druhů psů – a dokonce obecněji i jiných zvířat – začleníme do učení již od začátku různorodost, což podporuje učení širšího konceptu a ne pouze konkrétního příkladu.”

 

Zdroj: Carnegie Mellon University